گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
سال ساخت: 1398
مکان : شهر مشهد
متراژ زمین: 7000 متر
متراژ زیربنا: 1500 متر
تعداد واحد: 2
کافرما: جناب آقای انوری
مدیر تیم طراحی : خانم مهندس نجفی