گروه معماری سعیدیان
طراحی لابی کلاسیک
گروه معماری سعیدیان
طراحی لابی کلاسیک

طراحی و اجرا لابی کلاسیک

سال ساخت: 1400
مکان : شهر مشهد
کافرما: جناب آقای دکتر سعیدی
مدیر تیم طراحی : خانم مهندس نجفی