طراحی روف گاردن لاکچری
طراحی روف گاردن کلاسیک
طراحی گنبد برای روف گاردن
طراحی گرین وال برای روف گاردن
روف گاردن کلاسیک در مشهد
طراحی و اجرای روف گاردن کلاسیک
طراحی و اجرای روف گاردن کلاسیک
روف گاردن کلاسیک
طراحی روف گاردن کلاسیک
طراحی و اجرای روف گاردن کلاسیک
روف گاردن کلاسیک
طراحی روف گاردن با سنگ

طراحی روف گاردن بهار

سال : 1401
مکان : مشهد
کافرما: جناب آقای زینل زاده
طراحی، اجرا : گروه معماری سعیدیان