طراحی روف گاردن کلاسیک
روف گاردن کلاسیک
طراحی روف گاردن
طراحی روف گاردن
طراحی روف گاردن لاکچری
طراحی روف گاردن کوچک
طراحی روف گاردن مشهد
طراحی روف گاردن با چوب
طراحی روف گاردن پشت بام
طراحی روف گاردن ساده

طراحی روف گاردن بهشتی

سال : 1401
مکان : مشهد
کافرما: جناب آقای زینل زاده
طراحی، اجرا : گروه معماری سعیدیان