شرکت طراحی نما - گروه معماری سعیدیان
نمای کلاسیک گروه معماری سعیدیان
گروه معماری هادی سعیدیان
طراحی نمای کلاسیک در مشهد
اجرای نمای کلاسیک در مشهد
سر درب کلاسیک
سر درب کلاسیک
طراحی حیاط کلاسیک
طراحی پارکینگ کلاسیک
طراحی حیاط کلاسیک
طراحی کلاسیک دیوارهای حیاط
طراحی گودال باغچه
طراحی گودال باغچه گروه معماری سعیدیان

طراحی نمای کلاسیک پروژه دادگستر

سال : 1401
مکان : مشهد
کافرما: جناب آقای دکتر رضوی
طراحی ، نظارت و اجرا : گروه معماری سعیدیان