گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
طراحی کلاسیک ساختمان
گروه معماری سعیدیان
معماری ساختمان
گروه معماری سعیدیان
معماری خارجی ساختمان
گروه معماری سعیدیان
معماری ساختمان
معماری ساختمان
معماری ساختمان
گروه معماری سعیدیان
معماری مشهد
سال ساخت: 1395
مکان : شهر مشهد
متراژ زمین: 500 متر
متراژ زیربنا: 2800 متر
تعداد واحد: 6
کافرما: جناب آقای زینل زاده
مدیر تیم طراحی : خانم مهندس نجفی