طراحی نمای کارخانه
نمای کارخانه صنعتی
طراحی سردرب کارخانه صنعتی
سردرب کارخانه صنعتی
نمای مدرن کارخانه صنعتی
طراحی کارخانه مدرن
نمای کارخانه صنعتی
طراحی و اجرای نمای کارخانه

طراحی نمای کارخانه صنعتی مهراد چاشنی طوس Alt2

سال : 1401
مکان : مشهد
کافرما: کارخانه مهراد چاشنی
طراحی،نظارت و اجرا : گروه معماری سعیدیان