گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری مشهد
معماری داخلی ساختمان
معماری کلاسیک
طراحی لابی ساختمان
طراحی داخلی منزل
معماری داخلی کلاسیک
طراحی داخلی ساختمان
معماری داخلی منزل
معماری داخلی مدرن
طراحی نمای داخلی
معماری مشهد
گروه معماری سعیدیان
طراحی داخلی ساختمان
سال ساخت: 1395
مکان : شهر مشهد
متراژ زمین: 500 متر
متراژ زیربنا: 2800 متر
تعداد واحد: 6
کافرما: جناب آقای زینل زاده
مدیر تیم طراحی : خانم مهندس نجفی