گروه معماری سعیدیان
طراحی نما در مشهد
طراحی کلاسیک ساختمان در مشهد
طراحی نما در مشهد
شرکت طراحی نما در مشهد
طراحی نمای کلاسیک مشهد
نمای کلاسیک ساختمان
طراحی نمای کلاسیک مشهد
طراحی پارکینگ کلاسیک
طراحی پارکینگ کلاسیک ساختمان
طراحی پارکینگ کلاسیک
طراحی پارکینگ کلاسیک
سال ساخت: 1398
مکان : شهر مشهد
متراژ زمین: 250 متر
متراژ زیربنا: 1225 متر
تعداد واحد: 6
کافرما: جناب آقای زمانی راد
مدیر تیم طراحی : خانم مهندس نجفی