گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
شرکت طراحی نما در مشهد
گروه معماری سعیدیان
سال ساخت: 1398
مکان : شهر مشهد
متراژ زمین: 500 متر
متراژ زیربنا: 3150 متر
تعداد واحد: 8
کافرما: جناب آقای دکتر محمدنژاد
مدیر تیم طراحی : خانم مهندس نجفی