گروه معماری سعیدیان
طراحی کلاسیک نمای ساختمان
گروه معماری سعیدیان
معماری کلاسیک
گروه معماری سعیدیان
پارکینگ کلاسیک
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
پارکینگ کلاسیک
گروه معماری سعیدیان
سال ساخت: 1397
مکان : شهر مشهد
متراژ زمین: 500 متر
متراژ زیربنا: 2800 متر
تعداد واحد: 6
کافرما: جناب آقای سیاسی
مدیر تیم طراحی : خانم مهندس نجفی