گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
معماری کلاسیک
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
معماری ساختمان
معماری کلاسیک ساختمان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
طراحی کلاسیک
معماری کلاسیک
معماری کلاسیک
معماری داخلی منزل
طراحی لابی کلاسیک ساختمان
معماری کلاسیک
معماری ساختمان
گروه معماری سعیدیان
معماری داخلی منزل
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
سال ساخت: 1397
مکان : شهر مشهد
متراژ زمین: 500 متر
متراژ زیربنا: 2800 متر
تعداد واحد: 6
کافرما: جناب آقای سیاسی
مدیر تیم طراحی : خانم مهندس نجفی