طراحی نمای کلاسیک
طراحی نمای کلاسیک
طراحی نمای کلاسیک
گروه معماری سعیدیان
طراحی سردر کلاسیک
طراحی سردر کلاسیک
طراحی نمای کلاسیک
طراحی نما ساختمان در مشهد
طراحی سردر کلاسیک
طراحی سردر کلاسیک
طراحی پارکینگ کلاسیک
طراحی پارکینگ کلاسیک
طراحی پارکینگ کلاسیک
طراحی پارکینگ کلاسیک

طراحی نما و پارکینگ پروژه بهشتی

سال : 1400
مکان : شهر مشهد
کافرما: جناب آقای زینل زاده
مدیر تیم طراحی : سرکارخانم مهندس نجفی