گروه معماری سعیدیان
طراحی فروشگاه کلاسیک
گروه معماری سعیدیان
معماری کلاسیک
گروه معماری سعیدیان
طراحی فروشگاه کلاسیک
گروه معماری سعیدیان

پروژه طراحی فروشگاه شاهسوند

سال ساخت: 1398
مکان: شهر مشهد
متراژ زمین: 100 متر
متراژ زیربنا: 100 متر
تعداد واحد: 1
کافرما: جناب آقای مهندس فیصل
مدیر تیم طراحی: خانم مهندس نجفی