گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
سال ساخت: 1398
مکان : شهر مشهد
متراژ زمین: 20 متر
متراژ زیربنا: 20 متر
تعداد واحد: 1
کافرما: جناب آقای زینل زاده
مدیر تیم طراحی : خانم مهندس نجفی