گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
ساختمان کلاسیک
گروه معماری سعیدیان
طراحی کلاسیک ساختمان
طراحی کلاسیک ساختمان
سال ساخت: 1399
مکان : شهر مشهد
متراژ زمین: 350 متر
متراژ زیربنا: 2400 متر
تعداد واحد: 6
کافرما: جناب آقای وظیفه دوست
مدیر تیم طراحی : خانم مهندس نجفی