طراحی ویلا مدرن
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
طراحی ویلا مدرن
طراحی ویلا مدرن
طراحی ویلا مدرن
طراحی ویلا مدرن
پروژه ویلا مدرن در مشهد
پروژه ویلا مدرن در مشهد
طراحی شومینه مدرن در ویلا
طراحی اتاق خواب مدرن
طراحی اتاق خواب مدرن
سرویس بهداشتی ویلای مدرن
طراحی سینما خانگی مدرن
طراحی سینما خانگی مدرن
طراحی سینما خانگی مدرن
طراحی ویلا مدرن
طراحی ویلا مدرن
طراحی ویلا مدرن
پروژه ویلا مدرن در مشهد
طراحی ویلا مدرن
طراحی اتاق خواب مدرن
طراحی اتاق خواب مدرن
طراحی اتاق خواب مدرن
طراحی اتاق خواب مدرن
طراحی اتاق خواب مدرن
طراحی اتاق خواب مدرن
گروه معماری سعیدیان
طراحی ویلا مدرن
ویلا مدرن گروه معماری سعیدیان
پروژه ویلا مدرن در مشهد
طراحی ویلا مدرن
گروه معماری سعیدیان
پروژه ویلا مدرن در مشهد
طراحی ویلا مدرن

طراحی و اجرا ویلای مدرن

سال ساخت: 1398
مکان : شهر مشهد
متراژ زمین: 7000 متر
متراژ زیربنا: 1200 متر
تعداد واحد :2
کافرما: جناب آقای سیاسی
مدیر تیم طراحی : خانم مهندس نجفی