ویلای کلاسیک
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
معماری کلاسیک
گروه معماری سعیدیان
طراحی ویلا کلاسیک
گروه معماری سعیدیان
گروه معماری سعیدیان
طراحی ویلا کلاسیک
طراحی ویلا کلاسیک

تصاویر اجرایی پروژه زعفرانیه

سال ساخت: 1400
مکان : شهر مشهد
کافرما: جناب آقای مهندس ذبیحی
مدیر تیم طراحی : جناب آقای مهندس نامداری

نظارت و اجرا: گروه معماری سعیدیان