درباره ما


نام شرکت: گروه معماری سعیدیان

سال تاسیس : 1376

مدیریت شرکت : محمدهادی سعیدیان

 

این گروه معماری بانگاهی متفاوت به معماری به جهت کیفیت و نوع مدیریت قدم در عرصه صنعت ساختمان کشور نهاد و با عنایت پروردگار متعال تاکنون سرافرازانه به فعالیت خود در این عرصه ادامه داده است. گروه معماری سعیدیان به جهت دقت در کیفیت ، بکارگیری علم روز ، مهندسین متخصص و نیروهای اجرایی متعهد، دارای حسن سابقه و اعتبار گردید و عناوین و گواهینامه های داخلی و خارجی متعددی را به خود اختصاص داد.

عناوین و گواهینامه ها


تنها دارنده مدال و نشان عالی GOLDEN STATE  از کشور آمریکا.

گواهینامه توسعه و رشد رضایتمندی مشتری از دانشگاه GOLDEN STATE از کشور آمریکا.

گواهینامه توسعه امنیت کارگاهی و پرسنل از دانشگاه GOLDEN STATE از کشور آمریکا.

گواهینامه توسعه و رشد کیفیت در ساختمان از دانشگاه GOLDEN STATE از کشور آمریکا.

دریافت تندیس و نشان عالی رهبری و مدیریت از دانشگاه Oxford انگلستان.

دریافت تندیس و گواهینامه از فدراسیـون صنعت ساختمان اروپا – پاریس.

دریافت دیپلم مدیریت از انجمن مدیریت آسیا – سنگاپور.

دریافت گواهینامه ایزو9001 ، 14001 ، 18001 از شرکت TUV- internationalآلمان.

دریافت 5 گواهینامه ایزو و MBA در کیفیت خدمات و مدیریت از شرکت TUV آلمان.

دریافت دیپلم مدیریت سازه های ایمن ازکنفدراسیون بین المللی انجمن های ساختمانی.

دریافت گواهینامه و تندیس مجموعه خلاق و کارآفرین از بین برترین شرکت های ساختمانی کشور در سال 1393.

محمدهادی سعیدیان

مدارک و گواهینامه های خارجی

محمدهادی سعیدیان
محمدهادی سعیدیان
محمدهادی سعیدیان
محمدهادی سعیدیان
محمدهادی سعیدیان
محمدهادی سعیدیان

گواهینامه های iso

محمدهادی سعیدیان
محمدهادی سعیدیان
محمدهادی سعیدیان
محمدهادی سعیدیان
محمدهادی سعیدیان
محمدهادی سعیدیان
محمدهادی سعیدیان
محمدهادی سعیدیان

سایر مدارک

محمدهادی سعیدیان
محمد هادی سعیدیان
محمدهادی سعیدیان
محمد هادی سعیدیان
محمد هادی سعیدیان
محمدهادی سعیدیان
محمد هادی سعیدیان
محمد هادی سعیدیان
محمدهادی سعیدیان
محمدهادی سعیدیان
محمد هادی سعیدیان