معماری داخلی
22
دسامبر

معماری داخلی به چه معناست ؟

معماری داخلی، طراحی مکانی است که با حدود ساختمانی تشکیل شده است. همین طور می تواند طراحی اولین طرح و نقشه برای به کار گیری، طراحی دوباره و مجدد برای ایجاد تحول در طرح، یا تغییر عقیده در مورد طرح و به کار گیری بر اساس نیاز هم باشد. امروزه معماری داخلی بخشی ازمعماری پایدار به حساب می آید، که در قسمتی از آن هم به مراقبت از منابع و بازیافت برای طراحی مورد استفاده مشغول می شود.

در کل این عنوان به طراحی فضا و فرم باز می‌گردد و این نوع معماری در واقع مسیری است که در آن بخش های داخلی بنا با دقت به همه ی وجوه انسانی و بهره گیری از مکان ها، طراحی می‌ گردد و در واقع با در نظر گرفتن قید و شرط‌ های معماری انجام می شود.

 

 

اشارات معماری داخلی

معماری داخلی تقریبا به موارد زیر اشاره دارد:

  • هنر و دانش طراحی ساختمان در بخش های داخلی، به عنوان یک معماری مدرک و مرتبط با کیفیت‌های ظاهری
  • معماران در تلاش اند طراحی همه ساختمان را انجام دهند که مرتبط با مسائل سازه‌ای و نقشه است و این در صورتی است که در معماری داخلی مقصود به کارگیری و قابل سکونت کردن فضا بر اساس معیارهای انسانی است.
  • معماری داخلی، شرح درونی بنا و ارتباط دادن آن با کیفیت‌های ظاهری است.
  • یک شیوه یا راه طراحی است که به طراحی درون بنا می‌پردازد.

تغییر در معماری داخلی

با اینکه واقعیت اصلی و کلی یک بنا به دست نخستین معمار آن معلوم می‌ گردد، تجدد و بازسازی دوباره در فضای داخلی بنا این طور نیست و همان‌گونه که امروزه هم مشاهده می‌شود خیلی از بناها اگرچه در گذشته بنا شده اند اما در سال‌های گوناگون و بر مبنای تحول ملزومات جامعه دوباره بازسازی می گردند، که مشخص می کند یک بنا هیچ وقت نمی‌تواند کامل و بدون تغییر باشد.

در طراحی معماری بنایی که مجدد مورد طراحی قرار گیرد از بیرون همان طور مانند گذشته است اما از درون شکل کاملا متفاوتی می گیرد. به همین خاطر یک معمار داخلی باید بر جایگاه بنا و فضای آن از نظر ظاهری و اجتماعی و سیاسی دقت کافی داشته باشد. همین طور باید به وضعیت زمانی و مکانی بنا هم از نظر اشخاص و ملزومات شان هم توجه نماید. اگر اسکلت بنا سفت باشد و فکر و نظر نخستین طراح آن خوب باشد، در طول فرآیند تحول، ایمنی داخلی بنا، درد ساز نمی شود و مشکلی پیدا نمی کند و سایرین الزاما باید از آن اصول پیروی کنند.

امروزه شهرها پر از این بناهاست. خیلی از بانک‌ها، رستوران‌ها و همین طور کارخانه‌های صنعتی که امروز به بناها و آپارتمان‌های طویل تغییر یافته اند یا حتی ایستگاه‌های راه آهن که به کارگاه ها تبدیل شده اند که فشارهای اقتصادی در این حیطه موثر بوده است و در آینده هم امکان دارد درباره ی بخش های درونی بناها بازسازی مجدد انجام شود. اما برای هر تحولی از لحاظ روش و تکنولوژی کارآزمودگان آن زمان تصمیم می‌گیرند و فرمان می‌دهند که چه بنایی در دوره زندگی خود دچار تغییر و تحول شود.

ماندگاری در معماری داخلی

تعدادی از سازه‌های معین بر مبنای گذر زمان به علت نگهداری های تاریخی، غیر کاربری بودن یا محدودیت‌های مالی بدون تحول مانده اند. اما بسیاری از بناها مدت معلومی را پابرجا اند و داخل آن بناها نیز از نظر زمانی تا وقت معلومی خوب باقی می‌ماند. بعضی از آن‌ها مخصوصاً چون از لحاظ دیداری قابل تغییر نیستند طراحی شده‌اند. بعضی دیگر به طوری هستند که امکان طراحی دوباره بنا را در همان مکان می‌دهند و در آخر بعضی از آن‌ها بر اساس ملزومات تازه دوباره طراحی می شوند و بر اساس ملزومات روز تغییر می کنند.

میزان متفاوتی از تغییر وجود دارد که کمترین میزان برای آن است که مکان داخلی بنا را طوری بنا کنند که ساخت آن برای زمان طولانی ماندگار و بدون آسیب بماند و بیشترین آن تحول در ظاهر کلی و همه بنا برای ساخت ساختمانی نو که برای کلیه افراد جدید است می باشد. هر کار دیگری بین این دو وضعیت به وظایف یک معماری داخلی ربط دارد. اگر وظایف یک معمار حاوی دانش و هنر بناهای نو باشد، پس در مورد یک معمار داخلی این وظایف به زمینه تحولات ساختمان‌های موجود برای کاربری های جدید ربط دارد.

تحصیلات و اهداف در معماری داخلی

تحصیلات در معماری داخلی الزاما باید در بردارنده دروس معماری تاریخی و سبک‌های طراحی، کدهای ساختمانی و امنیتی، حفاظت و جایگزین کردن ساختمان‌های قدیمی، طراحی نقشه، بخش های ظاهری و مجازی ساختمان باشند. رشته ی معماری داخلی وجوه مشترک زیادی با طراحی داخلی و دکوراسیون دارد؛ با اینکه بطور معلوم بر مسائل معماری و سازه‌ای توجه می کند. آموزش طراحی به سهولت و ایمن، مکان های درونی خوب و کاربردی. معمار داخلی در مورد مفاهیم مهمی مانند این که کدام شیوه زیباسازی استفاده شود، آموزش می دهد . این بررسی ها و آموزش ها در بردارنده داده هایی مثل تجهیز بناهای قدیمی در برابر زلزله هستند.

برنامه‌های تحصیلی در معماری داخلی

معماری داخلی بین معماری، طراحی ساختمان، فضا و نگهداری از آن‌ها است. شیوه های معماری داخلی اغلب به صورت جا گذاری و بهره گیری دوباره از بناها با مقصود ابداع و پیشرفت دنبال می‌شود. برنامه‌های گرفتن مدرک برای معماران داخلی هدفی است که اشخاص را مسئولیت پذیر و آماده می‌سازد. مطالعات آنها در بردارنده ساخت در معماری، استانداردهای امنیت و ساخت، طراحی سیستم سازه‌ای، طراحی سیستم گرمایش و سرمایش، طراحی داخلی و مسئولیت‌های حرفه‌ای و استانداردها هستند.

در ایالات متحده برای دریافت مدرک باید با ادارات خاصی به فعالیت پرداخت و آزمون های خاصی دارد. بعضی از ایالت‌ها این الزامات و قوانین را زیادتر کرده‌اند. در خیلی از کشورهای اروپایی بهره گیری از صفت معماری داخلی باید کاملاً بر اساس قانون باشد و برای اشخاصی که مدرک ندارند یا کارآموز هستند بهره گیری از این سمت نشدنی است. و آن شخص باید ادامه تحصیل داده و مدرک مورد نظر را دریافت کند تا به علم مورد نظر برسد.